Tanév rendje - GORSISK

Tartalomhoz ugrás
Tanév rendje, eseményei


 

A tanév helyi rendje

1.       A szorgalmi idő

Az emberi erőforrások minisztere 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 2-4. §-a alapján
Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott időszak a szorgalmi idő. A szorgalmi idő áll rendelkezésre egy iskolai évfolyam követelményeinek oktatásához, elsajátításához.
A 2020/2021. tanévben a szorgalmi idő
- első tanítási napja 2020. szeptember 1. (kedd) és
- utolsó tanítási napja 2021. június 15. (kedd).
A tanítási napok száma 180 nap.
A szorgalmi idő első féléve 2021. január 22-ig tart.
Az első félévben elért tanulmányi eredményekről szóló értesítést 2021. január 28-ig kapják kézhez a tanulók.
A szorgalmi idő második félévének vége a szorgalmi idő utolsó napja, azaz 2021. június 15.

2.   Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása

Az emberi erőforrások minisztere 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 5. §-a alapján
A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület által jelen dokumentumban meghatározott pedagógiai célra hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.
A tanítás nélküli munkanapok és azok felhasználása:

a)      nevelőtestületi hatáskörben meghatározva:
                 
           -2020. év december hó 07. nap                    „Tied a pálya!” pályaválasztási. nap
          - 2020. év december hó 18. nap                      Karácsonyi délelőtt
          - 2021. év május hó …. nap                              Osztálykirándulások
          - 2021. év június hó 12. nap                              Gyermeknap
          - 2021. év június hó 15. nap                              Sulizáró

          b) iskolai diákönkormányzat hatáskörben meghatározva:
                                 
          - 2021. év április hó 30. nap                              Iskolánk hete-akadályverseny

3. A szünetek időtartama

Az emberi erőforrások minisztere 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 5-6.§ alapján:
- Az őszi szünet  előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2020. november  2. (hétfő).
- A  téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő).
- A tavaszi szünet 2021. március 29-től 2021. április 5-ig tart. A  szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. április 6. (kedd).
A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, szükség esetén az iskola gondoskodik a tanulók felügyeletéről.

4. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, megemlékezések időpontja:

    
Kommunista  és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja (február 25.)    február 25.
    
Nemzeti  ünnep (március 15.)                                              március  15.
    
Holokauszt áldozatainak  emléknapja (április 16.)          április 16.
    
Nemzeti  Összetartozás Napja (június 4.)                         június 4.
    
Aradi  vértanúk (október 6.)                                               október  6.
    
Köztársaság  kikiáltásának emléknapja (október 23.)    október  22.

5. Az iskolai ünnepek megünneplésének időpontja
    
Karácsonyi  ünnepély    december  18.
   
Tanévzáró  ünnepély     június  12.

6. Az előre tervezhető szülői értekezl0etek, fogadóórák időpontja

A szülői értekezletek terve:
 
    
szeptember 1-15.           Tanév  feladatainak ismertetése
    
december 7.                   Szülők  tájékoztatása a pályaválasztási tudnivalókról
    
február 1..                      Első  félév értékelése

A fogadóórák terve:
    
November 9. (Tác – Csősz)      Tanulók  előmenetelének ismertetése, megbeszélése
    
Március 22. (Tác – Csősz)         Tanulók  előmenetelének ismertetése, megbeszélése
Vissza a tartalomhoz